Home Đánh giá: Không giờ đến nữa
1.3
·

nhân viên tiếp tân không nhiệt tình, nói chuyện với khách như quát vô mặt. Vì bảo hiểm của mình phải đến đây nên mình mới tới, nhưng ngay từ lúc gặp nhân viên tiếp tân mình đã đi về va tới chỗ khác làm. Không giờ đến nữa

Chuyên môn, nghiệp vụ
2.0
Cơ sở vật chất, dịch vụ
1.0
Trải nghiệm khách hàng
1.0
Phù hợp giá tiền
1.0
Comments

Để lại bình luận

Website sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm người dùng. Bạn có đồng ý cho phép sử dụng không? Tìm hiểu thêm

Chính sách riêng tư và bảo mật