Home Đánh giá: Nhỏ hơn hình
3.0
·

phòng khám hơi chật, không được children-friendly lắm. Cho con qua khám không được thoải mái.

Chuyên môn, nghiệp vụ
4.0
Cơ sở vật chất, dịch vụ
3.0
Trải nghiệm khách hàng
2.0
Phù hợp giá tiền
3.0
Comments

Để lại bình luận

Website sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm người dùng. Bạn có đồng ý cho phép sử dụng không? Tìm hiểu thêm

Chính sách riêng tư và bảo mật