Home Đánh giá: Đặt lịch hẹn với khách mà còn hỏi lại không chuyên nghiệp, thay đổi địa điểm khám không thông báo cho khách
2.8
·

Đặt lịch hẹn với khách mà còn hỏi lại không chuyên nghiệp, thay đổi địa điểm khám không thông báo cho khách

Chuyên môn, nghiệp vụ
3.0
Cơ sở vật chất, dịch vụ
3.0
Trải nghiệm khách hàng
1.0
Phù hợp giá tiền
4.0
Comments

Để lại bình luận

Website sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm người dùng. Bạn có đồng ý cho phép sử dụng không? Tìm hiểu thêm

Chính sách riêng tư và bảo mật