Home Đánh giá: Overpriced by a mile.
1.0
·

Overpriced by a mile. Prices are higher than many western countries. For Australians you are better off getting dental work at our home country because of tax savings and also insurance and consume claims if something goes wrong.

Chuyên môn, nghiệp vụ
1.0
Cơ sở vật chất, dịch vụ
1.0
Trải nghiệm khách hàng
1.0
Phù hợp giá tiền
1.0
Comments

Để lại bình luận

Website sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm người dùng. Bạn có đồng ý cho phép sử dụng không? Tìm hiểu thêm

Chính sách riêng tư và bảo mật