Home Đánh giá: Great location!
4.5
·

Great location! Locate in the center of the city near by my office. They have qualified dentists and technology. I took some dental fillings last week and they went well. The dentist was skillful, experienced and caring. Definitely recommend for those seeking for dental clinic in Ho Chi Minh city.

Chuyên môn, nghiệp vụ
5.0
Cơ sở vật chất, dịch vụ
5.0
Trải nghiệm khách hàng
4.0
Phù hợp giá tiền
4.0
Comments

Để lại bình luận

Website sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm người dùng. Bạn có đồng ý cho phép sử dụng không? Tìm hiểu thêm

Chính sách riêng tư và bảo mật