Home Đánh giá: Gọi điện hỏi lịch nhổ răng mà bị nói lại như mình đi xin ngta nhổ răng mình vậy.
1.0
·

Gọi điện hỏi lịch nhổ răng mà bị nói lại như mình đi xin ngta nhổ răng mình vậy.

Chuyên môn, nghiệp vụ
1.0
Cơ sở vật chất, dịch vụ
1.0
Trải nghiệm khách hàng
1.0
Phù hợp giá tiền
1.0
Comments

Để lại bình luận

Website sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm người dùng. Bạn có đồng ý cho phép sử dụng không? Tìm hiểu thêm

Chính sách riêng tư và bảo mật